کيمياوي مرکب يو کيمياوي ماده ده چې د ډېرو ورته انوکولونو (يا اکوليک انسټيټيوټونو) څخه جوړه شوې ده چې له يو څخه زيات عنصرونو څخه جوړ شوي دي. یو کیمیاوي عنصر چې ورته ورته کیمیاوي عنصر سره تړل شوی وي یوازې کیمیاوي مرکب نه دی ځکه چې یوازې یو عنصر دی، نه دوه مختلف عناصر شامل دي.

دلته څلور ډوله مرکبات شتون لري، د دې په پام کې نیولو سره چې د کومو عناصرو سره یوځای کیږي څرنګه:

د انوکولونو په واسطه چې د متحدو ایالتونو سره یو ځای کیږي
د ایونیک مرکبونه د ایونیک بانډونو سره یوځای شوي
مداخلې مرکبونه چې د فلټینډ بانډونو سره یوځای شوي دي
ځینې ​​ټاکلي پیچلي پیښې د متحد بانډونو همغږي کول.

ښيي 1-12 of 32 پايلې