هیرتیکونه په طبیعت کې سمبال دي، د صنعتي غوښتنلیکونو سره، او د ژوند په ټولو اړخونو کې. په طبیعت کې دوی په مختلفو بڼو کې واقع کیږي، او دوی د بیولوژیکي ارزښت اهمیت لري - "د ژوند متحرڪات." د کیمیا، بیولوژی، طب، کرنې او صنعت څخه د هیرتوکوپی غوښتنلیکونه میراث دي.
A heterocyclic مرکب یا د ګوتو جوړښت د سایکلیک مرکب دی چې لږترلږه دوه بیلابیل عناصر د هغې د ګوتو غړي دي .یټروککلیک کیمیا د عضوي کیمیا څانګه ده چې د ترکیب، جغرافیه او د هان هیریکوپیپس غوښتنلیکونو سره معامله کوي.
د هیتروکلیکیک مرکبات مثالونه د نیکلی اسیدونه، ډیری مخدره توکي، ډیری بیوموماس (سیلولوز او اړونده موادو)، او ډیری طبیعي او مصنوعی رنګونه

ښيي 1-12 of 21 پايلې